Inschrijven

Een team bestaat uit 1 captain en 6 spelers.
De kosten voor deelname zijn € 50,00 en dienen vóór zaterdag 5 mei 2018 te zijn voldaan op rekeningnummer: NL89 RABO 0114582904 o.v.v. HLG2018 en de teamnaamEigen meegenomen consumpties nuttigen op het Highlandgames terrein is niet gewenst.